Toestemming voor het gebruik van cookies

Bij Color Europe gebruiken we onze eigen cookies en cookies van derde partijen voor optimalisatie, statistieken, marketing en gerichte content. We gebruiken cookies om de gebruiksvriendelijkheid van onze site te verbeteren en zo het voor jou nog makkelijker te maken om Color Europe te bezoeken en te gebruiken. Klik op "Volledige webervaring accepteren" om toestemming te geven voor het gebruik van cookies. Lees verder.
  • Slechts 5 € verzendkosten*Slechts € 5 verzendkosten tot 20 kg binnen de EU*.
  • +45 3686 8080Ma-Vr 08-16:00
  • Professionele serviceJe krijgt professionele kennis over al onze producten
  • 4+ sterren beoordelingenOnze klanten geven ons 4+ beoordelingen
+45 3686 8080 Ma-Vr 08-16.00
0
0,00 €
Voorwaarden

Algemene informatie

Grafisk-Handel A/S © 2009 Kærgårdsvej 1, 2650 Hvidovre, Denmark
Tel. 36 86 80 80
Email: shop@grafisk-handel.dk
VAT: DK 27 39 12 14

De volgende verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen tussen Color Europe en de koper. Het partnernetwerk van Color Europe kan ertoe leiden dat de koper zijn producten uit een ander land dan Denemarken ontvangt, vergezeld van een leveringsbon die is afgegeven door de leverancier in dat land, zelfs als de leveringsbon verkoop- en leveringsvoorwaarden bevat die afwijken van deze voorwaarden, moeten zij deze Deense voorwaarden zijn niettemin van toepassing in de relatie tussen Color Europe en de koper.

1. Sollicitatie

De volgende verkoop- en leveringsvoorwaarden (hierna te noemen de "Voorwaarden") zijn van toepassing op de verkoop en/of levering van een dienst/product (hierna te noemen "het product" of "de dienst") van Color Europe aan handelaren, individuen, organisaties en autoriteiten (hierna "de klant"). De voorwaarden gelden tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen tussen de klant en Color Europe, en ongeacht of de overeenkomst via internet, webshop, e-mail, telefoon of anderszins tot stand is gekomen. Het is een eerste vereiste voor de aankoop van de klant dat deze voorwaarden worden geaccepteerd en de klant wordt aangemoedigd om de voorwaarden grondig te lezen.

2. Informatie, totstandkoming overeenkomst, etc.

Alle productinformatie en alle informatie over technische gegevens en functionaliteit (bijv. prestaties, uptime, responstijd, enz.) is alleen bedoeld als richtlijn. De klant is volledig verantwoordelijk voor de keuze van het product/de dienst, inclusief dat het product/de dienst kan functioneren in de door de klant beoogde gebruiksomgeving.
Het indienen van een bestelling door de klant veronderstelt een aanmaak als klant in het klantenregister van Color Europe.
Elke levering van goederen/diensten, prijsinformatie, enz. in verkoopmateriaal, catalogi, enz. dient slechts te worden opgevat als een uitnodiging tot het doen van aanbiedingen en is derhalve niet bindend voor Color Europe.
De klant wordt aangemoedigd om de orderbevestiging direct na ontvangst af te drukken, aangezien dit van belang kan zijn in verband met retournering of klacht.
Factuur wordt verzonden in verband met verzending van het artikel/dienst.

3. Levering en levertijd

De hoogte van de verzendkosten is afhankelijk van de gekozen bezorgmethode en kan ook variëren als er zeer grote of zeer zware producten worden ingekocht.
Levering vindt plaats CIP (INCOTERMS). Dit houdt in dat Color Europe de verzending verzorgt en de goederen verzekert tijdens het transport. De levertijd is afhankelijk van de omvang van de bestelling, de aard en wat er verder is overeengekomen tussen de klant en Color Europe.
Indien de levering door omstandigheden van de klant niet kan worden voltooid, is de zaak voor rekening en risico van de klant. Bij deze gelegenheid is Color Europe gerechtigd magazijnhuur, kosten etc. in rekening te brengen.
Indien de overeenkomst met de klant meerdere goederen/diensten omvat, en er zijn vertragingen of gebreken in een deel van de levering, dan is de klant verplicht om de goederen/diensten te betalen die op tijd en/of zonder gebreken worden geleverd. Indien de klant op grond van deze voorwaarden het recht heeft de overeenkomst te ontbinden, geldt deze herroepingsrecht slechts voor het vertraagde of gebrekkige deel van de levering.

4. Prijzen, administratiekosten en betaling

4.1 Prijzen
Bij het betreden van de webshop kun je kiezen of je Privé of Zakelijk wilt winkelen.
Beroep:
Indien u ervoor kiest om zakelijk te handelen zijn alle prijzen excl. BTW, taksen en administratiekosten, enz.

Privaat:
Als u ervoor kiest om privé te winkelen, worden de prijzen vermeld inclusief btw e.d.
Prijzen zijn dagprijzen en kunnen van dag tot dag verschillen.

Prijs fout
Indien een prijs kennelijk onjuist is en u dit redelijkerwijs had moeten ontdekken, zijn wij niet verplicht het betreffende product tegen de verkeerde prijs te leveren.
4.2 Afhandelingskosten
Color Europe gebruikt, tenzij anders vermeld in de orderbevestiging, GLS of UPS voor bezorging.
4.3 Betaling
Betalen kan met de volgende betaalkaarten: Dankort, Visa/Dankort, Visa, Mastercard en JCB.
Color Europe gebruikt een betalingsgateway die garandeert dat alle kaartgegevens versleuteld worden verzonden en dat alle ingediende kaartgegevens beveiligd zijn.
Zo bent u optimaal verzekerd, er is namelijk geen eigen risico. misbruik van uw kaart.

Color Europe stemt ermee in om, na individuele beoordeling van de kredietwaardigheid van de klant, goederen/diensten op krediet aan handelaren te leveren. Er kan geen krediet worden verleend aan particulieren.
De klant kan niet met de koopprijs verrekenen voor vorderingen die voortvloeien uit andere juridische zaken, en de klant kan geen pandrecht uitoefenen of betaling weigeren wegens vertraging, klacht of tegenvorderingen met betrekking tot de specifieke levering.
De betaling voor bestelde artikelen wordt alleen in mindering gebracht wanneer de artikelen zijn verzonden vanuit het magazijn van Color Europe of het partnermagazijn en eerst wanneer alle artikelen van uw bestelling zijn verzonden.
Geen enkel bedrag groter dan u heeft geaccepteerd bij het bestellen van uw artikelen kan ooit worden afgetrokken.
U kunt ook per bankoverschrijving betalen (vooruitbetaling), let op: bij betaling per bankoverschrijving valt u niet onder de bezwaarregeling.
4.4 Late betaling
In geval van niet-tijdige betaling, vertragingsrente overeenkomend met 2% per. maand en een herinneringskosten van € 10,- per. schokken. Color Europe verstuurt echter maximaal drie herinneringsbrieven voordat de vordering ter incasso wordt genomen.

5. Eigendomsvoorbehoud

Color Europe behoudt zich het eigendom van het artikel voor zolang de volledige betaling van het bestelde artikel niet is ontvangen.
Totdat de eigendom op de klant is overgegaan, moeten de verkochte goederen goed worden opgeslagen en onderhouden. Schade aan de verkochte goederen moet, naast wat de gebruikelijke slijtage met zich meebrengt, door de klant worden vergoed.
De klant is tevens verplicht de verkochte brand-, diefstal- en waterschadeverzekering voor de volle waarde te behouden. De klant verbindt zich ertoe het verkochte niet te vervreemden zonder schriftelijke toestemming van Color Europe op een manier die de veiligheid van Color Europe in het product zou kunnen schaden, met inbegrip van maar niet beperkt tot het verhypothekeren, verhuren of uitlenen van het product.

6. Klachten en fouten en omissies aan zakelijke klanten

De klant is verplicht om terstond en uiterlijk op de dag na ontvangst van een levering het product/dienst te controleren en deze te onderzoeken op eventuele gebreken. Bij transportbeschadigde levering dient deze te worden afgekeurd of onder voorbehoud in ontvangst te worden genomen door aantekening op de terminal/vrachtbrief, transportschade is uitwendige zichtbare schade aan de verpakking. De klant is verplicht software direct na levering te beoordelen en te testen.
Color Europe kan alleen verantwoordelijk worden gehouden voor het herstellen van originele gebreken en gebreken in overeenstemming met de relevante bepalingen van de Koopwet. Indien de klant gebreken en gebreken constateert, dient de klant onverwijld schriftelijk te reclameren bij Color Europe met een specificatie van het geclaimde gebrek. Indien niet tijdig wordt gereclameerd, vervalt het recht om gebreken te claimen. De klachttermijn is in ieder geval beperkt tot 12 maanden vanaf levering, zodat de klachttermijn 6 maanden vanaf levering is voor wat betreft netonderdelen en batterijen. Na het verstrijken van de reclamatietermijn kan de klant het gebrek dus niet meer claimen. Voor producten van derden geldt de klachttermijn die blijkt uit het voor de onderaannemer geldende klachtenreglement. Vervanging of reparatie leidt niet tot een nieuwe garantietermijn van 12 maanden.
De aansprakelijkheid van Color Europe voor fouten en omissies is altijd beperkt tot het, naar keuze van Color Europe, hetzij herstellen, hetzij opnieuw leveren binnen een redelijke termijn.
Color Europe is niet verantwoordelijk voor fouten en weglatingen zoals: door wijzigingen aangebracht door de klant, reparaties uitgevoerd door andere dan Color Europe of Color Europe servicepartners, software gerelateerde fouten, verlies van data en gebrek aan back-up inclusief in verband met reparatie, reparatie en service etc., onjuiste installatie, behandeling, waterschade, brand, onstabiele stroomvoorziening, verkeerde netaansluiting of gevolgschade door gebruik van andere aangesloten apparatuur.
Er wordt door Color Europe geen verdere garantie gegeven, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen. Garantie- en serviceverplichtingen, naast hetgeen uitdrukkelijk en schriftelijk met Color Europe is overeengekomen, vallen dus niet onder de verantwoordelijkheid van Color Europe, maar van de betreffende fabrikant en diens eventuele dienstverlener

7. Klachten en fouten en gebreken voor particuliere klanten

Wanneer u als consument bij ons winkelt, zijn de regels van de Aankoopwet van toepassing op de aankoop van goederen. Dit betekent dat u 24 maanden lang het recht heeft om een ​​klacht in te dienen.
Als uw klacht gegrond is, betekent dit dat u, afhankelijk van de specifieke situatie, het artikel kunt laten repareren, omruilen, het geld terug of een korting op de prijs.

U moet een klacht indienen binnen een "redelijke termijn" nadat u de fout heeft ontdekt. Als u binnen twee maanden na ontdekking van de fout een klacht indient, is de klacht altijd tijdig.

Indien de klacht gegrond is, zullen wij uw (redelijke) verzendkosten terugbetalen. Het artikel dient altijd in een deugdelijke verpakking teruggestuurd te worden. Vergeet ook niet om een ​​ontvangstbewijs voor verzending te krijgen, zodat we uw verzendkosten kunnen terugbetalen.
We accepteren alleen pakketten die rechtstreeks naar het adres worden verzonden. Wanneer u het artikel retourneert, dient u een gedetailleerde beschrijving van het probleem bij te voegen.

Recht van beroep - Alleen voor particuliere klanten:
Als u als consument een klacht wilt indienen over uw aankoop, dient u contact op te nemen met Color Europe via shop@coloreurope.eu. Lukt het ons niet om tot een oplossing te komen, dan kunt u een klacht sturen naar:

Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg
naevneneshus.dk


Als u als consument een klacht wilt indienen over uw aankoop, dient u contact op te nemen met Color Europe via shop@coloreurope.eu. Lukt het ons niet om tot een oplossing te komen, dan kunt u een klacht sturen naar:


Herroepingsrecht voor particuliere klanten
Als consument heeft u 14 dagen herroepingsrecht als u bij ons winkelt.
De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop je je artikel hebt ontvangen. Als je meerdere verschillende artikelen in één bestelling hebt besteld, maar deze afzonderlijk worden geleverd, loopt de deadline vanaf de dag dat je het laatste artikel ontvangt.
De deadline houdt in dat je 14 dagen na ontvangst hebt om ons te laten weten dat je spijt krijgt van je aankoop. U kunt een e-mail sturen naar shop@coloreurope.eu of gebruik maken van het standaard herroepingsformulier, dat u onderaan de voorwaarden vindt.
U kunt de aankoop niet annuleren door te weigeren het artikel te ontvangen zonder ons hiervan op de hoogte te stellen.

Een deel van de aankoop ongedaan maken
Als je meerdere artikelen bij ons hebt gekocht, heb je de mogelijkheid om een ​​of meerdere artikelen terug te sturen, ook als deze in één bestelling zijn gekocht. Houd er rekening mee dat je de verzendkosten niet vergoed krijgt als je spijt hebt van een deel van je aankoop.
Bemærk, at du ikke får fragtomkostningerne retur, hvis du fortryder en del af dit køb.

Opbrengst
Zodra je ons hebt laten weten dat je je aankoop wilt annuleren, heb je 14 dagen om het artikel naar ons terug te sturen.
U moet betalen voor het retourneren van het pakket en u bent verantwoordelijk als er tijdens het transport schade ontstaat.

Bepaalde artikelen kunnen niet per gewone post worden geretourneerd. Dit geldt voor: Printers.
De kosten voor het retourneren van deze artikelen bedragen naar verwachting maximaal: € 500,- ex btw.

De staat van het artikel wanneer u het terugstuurt
Als het artikel waarde heeft verloren en het komt doordat u het op een andere manier heeft gebruikt dan nodig was om de aard, eigenschappen en werking van het artikel vast te stellen, dan kunt u slechts een deel van het aankoopbedrag terugkrijgen. Het bedrag dat u kunt terugkrijgen hangt af van de handelswaarde van het artikel en in sommige gevallen kan het betekenen dat u alleen de verzendkosten terugkrijgt.
We raden je aan het artikel in de originele verpakking terug te sturen.
Als de originele verpakking ontbreekt, kan dit leiden tot waardevermindering van het artikel.

Terugbetaling van het aankoopbedrag
Hvis du fortryder dit køb, får du dine penge tilbage. Hvis varen er værdiforringet, fratrækker vi det beløb, du hæfter for.

Als je spijt hebt van je aankoop, krijg je je geld terug. Als er een bijzondere waardevermindering is opgetreden, brengen wij het bedrag waarvoor u aansprakelijk bent in mindering.
Wij zullen alle van u ontvangen betalingen, inclusief leveringskosten (dit geldt echter niet voor extra leveringskosten in gevallen waarin u een andere vorm van levering heeft gekozen dan de goedkoopste vorm van standaard levering die wij aanbieden), uiterlijk 14 dagen vanaf de dag dat wij uw bericht hebben ontvangen dat u de overeenkomst wilt herroepen.
Wij betalen het geld terug met hetzelfde betaalmiddel dat u bij de aankoop heeft gebruikt, tenzij wij anders zijn overeengekomen.
We kunnen de betaling inhouden totdat we het artikel hebben ontvangen, tenzij je ons een bewijs stuurt dat je het hebt geretourneerd.

Het artikel wordt verzonden naar::
Grafisk-Handel, Kærgårdsvej 1, 2650 Hvidovre, Denmark.
We accepteren alleen pakketten die rechtstreeks naar het adres worden verzonden.

Herroepingsrecht bij zakelijke aankopen/strong>
Het herroepingsrecht is niet van toepassing op verkopen aan handelaren. Retourzendingen van goederen kunnen alleen worden gedaan na voorafgaand akkoord tussen Color Europe en de klant. Color Europe behoudt zich het recht voor om kosten in rekening te brengen ter dekking van de kosten voor het afhandelen van geretourneerde goederen.

8. Aansprakelijkheid en beperkingen van aansprakelijkheid

Color Europe is niet aansprakelijk voor schade bij vertraging of gebreken aan het product/dienst. Color Europe is slechts aansprakelijk voor zolang als wettelijk vereist. Color Europe wijst dan ook iedere aansprakelijkheid af voor gevolgschade en/of indirecte schade, waaronder begrepen bedrijfsschade, winstderving, gederfde winst, verlies van data en/of andere indirecte schade alsmede kosten in verband met herstel/update etc. wegens gebreken in de verkochte.
De productaansprakelijkheid van Color Europe is beperkt tot de aansprakelijkheid die voortvloeit uit de Productaansprakelijkheidswet, en Color Europe wijst dus elke aansprakelijkheid voor productschade op enige andere basis af. De klant is verplicht Color Europe onverwijld schriftelijk op de hoogte te stellen indien productaansprakelijkheidsschade is ontstaan ​​of het risico bestaat dat dergelijke schade zal optreden.

9. Persoonlijke informatie

Als u bij ons winkelt, hebben wij de volgende gegevens nodig: Naam, adres, tel.nr. en e-mailadres.
Wij registreren en geven de persoonsgegevens door die nodig zijn om het artikel aan u te kunnen leveren en informeren u indien er zich onvoorziene problemen zouden voordoen.
Color Europe zal de gegevens van de klant in geen geval aan derden doorgeven, tenzij de klant dit heeft aanvaard.
De persoonlijke informatie wordt geregistreerd bij Color Europe en vijf jaar bewaard, waarna de informatie wordt verwijderd. We werken ook samen met een aantal andere bedrijven die gegevens opslaan en verwerken. Bedrijven verwerken informatie uitsluitend namens ons en mogen deze niet voor eigen doeleinden gebruiken.
Wij werken alleen met gegevensverwerkers in de EU of in landen die uw gegevens afdoende kunnen beschermen. De verantwoordelijke voor www.coloreurope.eu is Grafisk-Handel A/S.
U heeft het recht om geïnformeerd te worden over welke gegevens wij over u verwerken.
Als u van mening bent dat de informatie onjuist is, heeft u het recht om deze te laten corrigeren. In sommige gevallen hebben wij de plicht om uw persoonsgegevens te verwijderen als u daarom verzoekt. Het kan b.v. zijn als uw gegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor we ze zouden gebruiken. Ook als u van mening bent dat uw persoonsgegevens in strijd met de wet worden verwerkt, kunt u contact met ons opnemen. U kunt ons schrijven op: shop@coloreurope.eu.

10. Copyright en softwarelicentievoorwaarden

De klant is te allen tijde verplicht de licentievoorwaarden te respecteren die van toepassing zijn op de geleverde software en die blijken uit de te allen tijde van toepassing zijnde voorwaarden van de fabrikant / derde leverancier voor het gebruiksrecht. De klant is verantwoordelijk voor schending van deze rechten, ook voor ongeoorloofde openbaarmaking aan derden. De klant moet Color Europe vrijwaren van elke claim in verband met schending van de licentievoorwaarden door de klant.

11. Overmacht

Indien zich een buitengewone situatie voordoet die buiten de macht van Color Europe ligt en die volgens de Koopwet als overmacht moet worden beschouwd, worden de verplichtingen van Color Europe opgeschort voor de duur van de buitengewone situatie. In een dergelijke uitzonderlijke situatie kan de klant de overeenkomst met Color Europe beëindigen indien de situatie langer dan 60 dagen duurt of verondersteld wordt te duren, en in die gevallen slechts met een opzegtermijn van 14 dagen.
Color Europe kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor obstakels buiten onze controle, zoals productiestoringen, blikseminslagen, langdurige stroomstoringen, stakingen of andere onvoorziene gebeurtenissen.

12. Rechtskeuze en plaats

Elk geschil tussen de klant en Color Europe in verband met deze voorwaarden zal worden beslecht in overeenstemming met de Deense wet bij de rechtbank in Kopenhagen. Het Verdrag van de Verenigde Naties inzake contracten voor de internationale verkoop van goederen (CISG) is niet van toepassing.

13. Invaliditeit

Indien een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, blijven de overige voorwaarden tussen de klant en Color Europe van kracht.
De handelsvoorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 01.04.2018
Standaard herroepingsformulier
(Dit formulier wordt alleen ingevuld en geretourneerd bij gebruikmaking van het herroepingsrecht)
Naar:
Color Europe
Kærgårdsvej 1
2650 Hvidovre

Denmark
E-mail: shop@coloreurope.eu
Hierbij maak ik bekend dat ik gebruik wil maken van het herroepingsrecht in verband met mijn koopovereenkomst voor de volgende goederen/diensten:
__________________________________________________________________________________
Heb het besteld: _______________________________ Ontvangen op _______________________________
naam van de consument: ______________________________________________________________________
adres van de consument: ___________________________________________________________________
handtekening van de consument: _________________________________________ Datum: _________________
(alleen als de inhoud van het formulier op papier wordt gecommuniceerd)

 
  • Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang geweldige deals

    Bevat vaak grote besparingen en nieuws. Meld je aan, het is helemaal gratis en eenvoudig uitschrijven.